Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

insidemymind
-5 nocy zabierania Ci kołdry. Piszesz się na to ?
-Piszę się na wieczność zabierania kołdry jeśli to Ty będziesz mi ją zabierać.
— Najpiękniejsze wyzwanie jakie dano mi usłyszeć
insidemymind
chcę
wplątać palce w Twoje włosy
znaleźć wgłębienie w szyi
gdzie stłumionym szeptem
serce zaprzecza ustom
chcę
— Halina Poświatowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaalliwantisyou alliwantisyou

August 23 2016

insidemymind
2544 c95e 420
Reposted fromKadraw Kadraw viajasminnie jasminnie
insidemymind
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
insidemymind
insidemymind
0872 fedb 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney
insidemymind
2498 19d4 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viafania fania
insidemymind
grafika sky, sunset, and clouds
Reposted fromweightless weightless viamyinstantneed myinstantneed

August 22 2016

insidemymind
5228 2025 420
Reposted fromdusix dusix viaelusive elusive

August 07 2016

insidemymind
Reposted fromgdzie gdzie vialittlewhitelies littlewhitelies
insidemymind
insidemymind
9949 948a 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viarhubarbrr rhubarbrr
insidemymind
Ale ja wierzę w prawdziwa miłość, wiesz? Nie uważam, ze wszyscy muszą mieć oboje oczu, nie chorować i tak dalej, ale każdy powinien przeżyć prawdziwą miłość, a ona powinna trwać przynajmniej do końca jego życia.
— John Green

August 06 2016

insidemymind

- Nigdy Ci tego w ten sposób nie powiem, ale naprawdę cieszę się, że tylu facetów przede mną okazało Ci brak szacunku. Kiedy skutecznie zniechęcałaś się do nich, moje szanse rosły. Nie powiem nikomu, co krzyczysz w moich ścianach i jak wyglądasz rano. Jestem wdzięczny każdemu idiocie, który wepchnął Cię w moje ręce.


— Myślenie jest erotyczne
Reposted fromthesmajl thesmajl viaromantycznosc romantycznosc
insidemymind
Nie jestem samotnikiem. Nie jestem człowiekiem towarzyskim. Jestem połączeniem jednego i drugiego.
— Orbitowski
Reposted fromLamb Lamb viaawakened awakened
insidemymind
Prawdopodobnie nigdy nie rozwikłamy tajemnicy czarnych dziur oraz nie dowiemy się dlaczego kobiety zakochują się do szaleństwa w palantach.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed

August 05 2016

insidemymind
8660 9097 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaucieknijmi ucieknijmi
insidemymind
1163 cc4e 420
Reposted fromlittlefool littlefool
insidemymind
0908 7569 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadiebitchdie diebitchdie
insidemymind
Reposted frommorgana morgana viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl