Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

insidemymind

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

Reposted fromoll oll viaToshi Toshi
insidemymind
insidemymind
6452 07f4 420
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney
insidemymind
5160 9dfa
Reposted fromsarazation sarazation
insidemymind
insidemymind

December 04 2016

insidemymind
8333 af2f 420
Reposted frommoniamagda moniamagda viaStayifyoulove Stayifyoulove
insidemymind
  Nie czekaj na wzajemność 
  telefon i róże 
  gdy ciebie nie chcą 
  nie piszcz nie szlochaj

  najważniejsze przecież że ty kogoś kochasz

  czy wiesz 
  że łzy się śmieją kiedy są za duże

— Jan Twardowski
insidemymind
5191 ff1d
OMG I'm crying xD
Reposted frommissatomicbomb missatomicbomb
insidemymind
"Maleńka, ty jesteś "bardziej". Bardziej kochasz, bardziej pragniesz, bardziej czujesz, bardziej marzysz, bardziej dajesz, bardziej cierpisz... Bardziej, bardziej, bardziej. Nie umiesz zmniejszyć swojego serca i nie próbuj, proszę. Wiem, że tak byłoby łatwiej, ale jeżeli przestaniemy żyć bardziej, to kto pokaże światu, czym jest miłość?" - Listy do Małej 
insidemymind
Daj mi szczęście  a będę dbała o Twoje.
— 21:00
Reposted fromzenibyja zenibyja viaStayifyoulove Stayifyoulove
insidemymind
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
insidemymind

I want a relationship with no drama. Just loyalty and great sex...
Reposted fromCM12 CM12 viabecausefuckyou becausefuckyou
insidemymind
5075 494a 420
insidemymind
4890 6636
czas zmienia podejście.
Reposted fromnivea nivea viaelinela elinela
9112 24a5 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianables nables
insidemymind
A w Nowym Roku? Chcę po prostu czuć się milion razy lepsza.
— znalezionelisty
Reposted from17november 17november viaStayifyoulove Stayifyoulove
insidemymind
insidemymind
insidemymind
7669 ad2d 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl