Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

insidemymind
1588 7f0f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaToshi Toshi
insidemymind
1357 2270 420
Reposted fromonlyman onlyman viaelusive elusive
insidemymind
Reposted fromonlyman onlyman viaeternaljourney eternaljourney
insidemymind
- Nie pozwól sobie na etap: jesteś fajna, ale. Nie ma ALE. Albo ktoś od początku chce z tobą coś, albo niech spierdala. Fajne i ładne to są bambosze na targu. Ty masz być, kurwa, NIEPOWTARZALNA.

January 15 2017

insidemymind
0030 1769 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaelusive elusive

January 14 2017

insidemymind
5354 02b2 420
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaelusive elusive
insidemymind
Czy to ja sprawiam, że tak łatwo jest po prostu przyjść i odejść z mojego życia?
— A Fine Frenzy - Almost Lover
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaaanetaxx aanetaxx
insidemymind
7081 8fae 420
o matuchno, chcę go!
Reposted fromrebelle rebelle viamyinstantneed myinstantneed
insidemymind

kiedyś opowiem Ci o tym jak Cię
kochałam. nie uwierzysz
Reposted fromunforgiving unforgiving viaxvou xvou

January 10 2017

insidemymind
7742 1945 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viaelusive elusive
insidemymind
6562 d538 420
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viairmelin irmelin
insidemymind
3110 ddc4 420
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viaelusive elusive
insidemymind
0159 66ee 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viaelusive elusive

January 09 2017

insidemymind
I want to be the girl who makes your bad days better. The girl that makes you say, "My life has changed since I met her

January 08 2017

insidemymind
insidemymind
1659 fc85 420
Reposted frommhsa mhsa viajasminnie jasminnie
insidemymind
Trudno żyć z ludźmi, którzy utknęli w przeszłości, prawda?
— J. K. Rowling
insidemymind
insidemymind

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl