Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

insidemymind
insidemymind
Zasypiam mając Cię w myślach, budzę się z nadzieją że pierwszym widokiem rano będziesz w końcu Ty
— hyphaeoflove
insidemymind
insidemymind
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaarcen arcen
insidemymind
2032 c0de 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianicdostracenia nicdostracenia

April 15 2018

insidemymind
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io

February 04 2018

insidemymind
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska

July 06 2017

insidemymind
3320 7de2 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaClary Clary

June 23 2017

insidemymind
9709 4624 420
5039 e471 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaeternaljourney eternaljourney
insidemymind
1001 3c3a 420
insidemymind
6703 67bf 420
insidemymind
8494 2d42 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaswallowbirds swallowbirds

May 29 2017

insidemymind
insidemymind
Reposted fromjasminum jasminum viapie-in-the-sky pie-in-the-sky

May 05 2017

insidemymind
1962 3eb6 420

May 01 2017

insidemymind
0141 8445 420
insidemymind
3156 428c 420

April 25 2017

April 22 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl