Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

insidemymind
Reposted fromshakeme shakeme viacatherineee catherineee

February 17 2019

insidemymind
9288 3db6 420
I tak co wieczór
Reposted fromkrn krn viaelentarie elentarie

February 15 2019

insidemymind
6114 8b6d 420
6088 8068 420
0974 1565 420

October 22 2018

insidemymind
3110 23c1 420

October 20 2018

9509 f310 420

morphine-and-cigarettes:

Sad black and white blog, I follow back similar

Reposted frombylejaka bylejaka viaToshi Toshi

August 19 2018

insidemymind
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viahasandra hasandra

July 19 2018

insidemymind
2213 c487 420
Reposted fromthetemple thetemple viahash hash
insidemymind
2679 beca 420
Reposted fromyveee yveee viainsanelife insanelife
insidemymind
3847 9c7d 420
insidemymind
If you ever ask me how many times you’ve crossed my mind, I would say once. Because you came, and never left.

July 17 2018

insidemymind

Mont Saint-Michel, France.

insidemymind
3578 9c0c 420
Reposted fromrenirene renirene viabodyinthegarden bodyinthegarden
insidemymind
A przeszłość miała to do siebie, że lubiła się o człowieka upominać właśnie wtedy, kiedy ten chciał ją puścić wolno.
— Anna Bellon - "Nie zapomnij mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaToshi Toshi
insidemymind

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaawakened awakened
insidemymind
2679 beca 420
Reposted fromyveee yveee viadancingwithaghost dancingwithaghost
insidemymind
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
insidemymind
Bo kiedy odchodzi ktoś, kogo pragnie, usiłujesz go powstrzymać, wyciągasz do niego ręce, masz tym samym nadzieję, że uda ci się zatrzymać jego serce. Ale nic z tego. Serce ma niewidzialne nogi.
— Federico Moccia
insidemymind

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl